Що таке сімейна терапія та сімейне консультування?

Юрій Сербінов 8 листопада 2023
Сімейна терапіяСімейна терапія — це вид психотерапії, покликаний допомогти у розвʼязанні проблем, які безпосередньо впливають на психічне здоров’я та функціонування сім’ї. Вона може допомогти окремим членам сім’ї побудувати міцніші стосунки, покращити комунікацію та керувати конфліктами в сімейній системі. Покращуючи взаємодію та відношення членів сім’ї один до одного, сімейна терапія може сприяти змінам у близьких стосунках.

Одними з основних цілей сімейної терапії є створення кращого домашнього середовища, вирішення сімейних проблем і розуміння специфічних проблем, з якими може зіткнутися сім’я.

Сімейні терапевти відзначають, що зміна сімейної системи зазвичай означає руйнування наявних моделей стосунків і міжособистісної комунікації.

Хоча сімейні терапевти застосовують багато підходів, кожен з них, як правило, ґрунтується на наступних чотирьох принципах:


Сімейна терапія та сімейне консультування — тісно пов’язані між собою терміни, які часто вживаються як взаємозамінні, але останній іноді використовується як ширший термін, що охоплює різні терапевтичні підходи та техніки, які застосовуються психологами, соціальними працівниками та іншими фахівцями для покращення комунікації, вирішення конфліктів та підтримки сімей, які зіштовхуються з певними проблемами.

Види сімейної терапії

Типи сімейної терапіїНа сімейних терапевтів суттєво впливають моделі, які вони використовують, а їх існує безліч.

Як наслідок, клієнти можуть сприйматися з дуже різних точок зору, залежно від обраного типу сімейної терапії.

Нижче наведено перелік кількох найвпливовіших типів, але в літературі зустрічаються й інші.

Структурна та стратегічна сімейна терапія

Структурна сімейна терапія та стратегічна сімейна терапія є фундаментальними в галузі системної сімейної терапії завдяки тому, що вони акцентують увагу на системному процесі, а не на змісті, і змінюють патерни сімейної взаємодії, які створюють, підтримують або поглиблюють проблеми.

Розроблена наприкінці 1960-х років Сальвадором Мінухіним, за участі Чарльза Фішмана, Меріенн Волтерс та інших, структурна сімейна терапія визнає важливість особистості в її соціальному контексті.

Таким чином, індивіди існують не ізольовано, а у взаємозв’язку (як діючи, так і реагуючи) з сім’єю, причому «сім’я розглядається як засіб для вироблення індивідуальних змін».

Отже, не одна особа є «винуватцем» або «власником симптомів», а проблеми розподілені і часто є результатом дисфункціональної ієрархії або поганого функціонування у межах підсистем.

Стратегічна сімейна терапія виникла в результаті діяльності Інституту психічних досліджень у Каліфорнії в середині 1950-х років. На відміну від інших терапевтичних підходів, які припускають, що усвідомлення веде до змін (зміни через знання), стратегічний підхід передбачає, що зміни виникають до моменту усвідомлення.

Зрушення у сприйнятті та усвідомленні правил системи і моделей сімейної взаємодії необхідні для того, щоб сприяти тривалим змінам.

Психодинамічна / психоосвітня терапія

Згідно з психодинамічною теорією, «люди мають несвідомий розум, який впливає на поведінку людини». Як наслідок, ми часто керуємося простими, несвідомими бажаннями, такими як задоволення, які є егоїстичними та корисливими.

Тому психодинамічний підхід до сімейної терапії підкреслює важливість дослідження минулого досвіду і стосунків членів сім’ї, щоб отримати уявлення і розуміння чинних проблем.

Психоосвітній терапевтичний підхід підтримує забезпечення освітніх та інформаційних заходів для сімей щодо психічних захворювань та складних поведінкових моделей, а також розробку планів корекції стосунків для всієї сім’ї.

Наративна сімейна терапія

Наративна терапія визнана передовим напрямком сучасної сімейної терапії та сімейного консультування, «що означає, що наші знання про реальність організовуються і підтримуються за допомогою історій, які ми розповідаємо про себе і світ, у якому ми живемо».

Зрештою, історії — або наративи — які ми розповідаємо собі, є контекстом нашого життя. І все ж, сім’ї часто створюють і підтримують саморуйнівні та шкідливі наративи про своїх близьких.

Наративна терапія передбачає доброзичливі, не звинувачувальні бесіди, у яких клієнти є експертами у власному житті, і припускає, що вони мають навички та компетенції, необхідні для побудови більш позитивних історій про себе.

Наративні терапевти підтримують сім’ї у переосмисленні проблем від внутрішніх недоліків або проблем всередині людини, пари або сім’ї до небажаного наративу, що домінує в їхньому житті. Сім’ю заохочують об’єднатися для вирішення проблеми як окремого суб’єкта — з власним політичним і соціальним контекстом, який потрібно подолати.

Кругове опитування — це потужна техніка, яка використовується в наративній терапії. Вона передбачає постановку запитань про взаємодію та стосунки в сімейній системі, щоб дослідити, як члени сім’ї сприймають поведінку, емоції та думки один одного.

Системна та систематична сімейна терапія

Систематична сімейна терапія (також відома як системна сімейна терапія) фокусується на сім’ї в цілому, а не на окремих її членах. Таким чином, вона визнає, що індивідуальні психологічні проблеми та конфлікти часто перебувають під впливом і вбудовані у більш широку сімейну систему.

Використовуючи цей підхід, терапевти та консультанти розглядають сім’ю як взаємопов’язану систему з унікальними моделями комунікації, ролями та динамікою. Підхід вимагає від них встановлення альянсу з кількома особами одночасно та управління різними поглядами на терапевтичний альянс.

Зрештою, вони спрямовані на виявлення та усунення дисфункціональних патернів у сімейній системі, які сприяють виникненню індивідуальних проблем, кидаючи виклик ментальним моделям, приймаючи неоднозначність та враховуючи різні покоління.

Функціональна сімейна терапія

Функціональна сімейна терапія — це добре досліджений підхід до сім’ї, який сприяє як когнітивним, так і поведінковим змінам у людей та їхніх сім’ях, інтегруючи навчання, системну та сімейну терапію.

Ця форма терапії має на меті вийти за межі зміни поведінки, допомагаючи клієнтам зрозуміти, що їхні дії регулюють стосунки.

Дослідження показали, що функціональна сімейна терапія є особливо корисною в лікуванні підлітків, які мають проблеми зі зловживанням психоактивними речовинами, насильством та правопорушеннями.

Поведінкова та когнітивно-поведінкова сімейна терапія

Поведінкові та когнітивно-поведінкові моделі для розуміння та вирішення проблем у подружніх та сімейних стосунках добре підкріплені емпірично.

Когнітивні втручання, які заохочують клієнтів визначати ті аспекти свого мислення, що сприяють негативним емоційним і поведінковим реакціям у сімейній системі, довели свою цінність разом із перевіркою достовірності когніцій і заміною некорисних думок на більш корисні.

Емоційно-фокусована терапія для сімей

Емоційно-фокусована терапія (ЕFТ) поєднує в собі фокус на собі та системний погляд на світ.

ЕFТ розглядає пари і сім’ї як в інтрапсихічному, так і в інтерактивному плані, допомагаючи їм отримати доступ до того, що є емоційно значущим для кожної людини, керуючи їхніми діями і дослідженнями в терапевтичних відносинах.

ЕFТ-практики зосереджуються на тому, що відбувається між людьми, а не на тому, що притаманне кожній людині. Вони допомагають клієнтам зосередитися на своїх поточних внутрішніх переживаннях і подіях у стосунках.

Деякі терапевти можуть дотримуватися певного типу сімейної терапії. На відміну від них, інші можуть застосовувати більш мультимодальний підхід, який містить аспекти різних видів терапії відповідно до потреб сім’ї.

Скільки часу триває сімейна терапія?

Любляча сімʼяЯк довго вам і вашій родині буде необхідна терапія, залежить від кількох факторів, зокрема:

  • Конкретної причини участі вашої сім’ї в терапії.
  • Ваших цілей.
  • Чи члени вашої родини активно намагаються працювати над проблемами, які є у вашій родині.

Сімейна терапія може бути короткостроковою (у середньому 20 сеансів), спрямованою на розвʼязання нагальних проблем, або довгостроковою (місяці або роки), спрямованою на подолання розладів психічного здоров’я та/або вирішення складних проблем. Спільно з терапевтом ваша сім’я визначає цілі роботи та домовляється про те, як часто і як довго ви будете зустрічатися.

Деякі сім’ї беруть участь у терапії кілька разів протягом багатьох років — як з однією і тією ж проблемою, так і з різними.

З чого почати

Хоча може бути непросто визнавати та шукати допомоги у сімейних проблемах, важливо, щоб Ви це робили.

Сімейна терапія може допомогти Вам краще зрозуміти та подолати перешкоди, які заважають вашій родині жити повноцінним і здоровим життям.

Самі по собі подібні труднощі зазвичай не вирішуються, з плином часу вони тільки ускладнюються. Тож чим довше Ви зволікаєте, тим складнішою для вирішення стає ситуація. Не затягуйте — почніть діяти вже зараз.

Якщо Вам потрібна професійна допомога у розвʼязанні сімейних проблем, Ви можете записатися до нас на Сімейну консультацію.


ЗАПИШІТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦІЮ ПСИХОЛОГА


Психолог Київ Юрій Сербінов
Автор статті: Юрій Сербінов

Психолог, ведучий циклу семінарів «Тантра», член International Breathwork Foundation.Дивіться також

Повернутися у Блог